Anchor Text Nedir?

Bir web sayfasında bir kelime ya da kelime grubu üzerinden verilen tıklanabilir bağlantılar anchor text olarak adlandırılır.