Kurumsal Kimlik Tasarımı Nedir?

Kurumsal Kimlik Tasarımı bir şirketin tüketicisine doğru imajı göstermek üzere oluşturduğu tüm unsurların toplamıdır. Kurumsal Kimlik, Marka Kimliği bu terimler bazen birbirinin yerine kullanılabilen terimler olarak değerlendirilse de; ‘marka imajı‘ ve ‘ markalama‘ dan farklıdır.

Markalaşma terimi, ayırt edici bir markayı aktif bir şekilde şekillendirmenin pazarlama uygulamasını ifade eder. Marka, dünyanın gözü önünde firma algısıdır.

Kurumsal Kimliğiniz, sizi müşterileriniz tarafından anında tanınır kılan ayrıntıdır. Hedef kitleniz, kurumsal kimliğinizi ürününüz yada hizmetinizle ilişkilendirecek ve bu kimlik, siz ve müşterileriniz arasında ki bağı kuran ve müşteri sadakati oluşturan, markanızı nasıl algılayacağını belirleyen unsurdur.